รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2017-12-26โครงการห้องสมุดอาเซียนประจำปี 2560 จังหวัดแพร่ ลำปาง ลำพูน ณ วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560
2017-12-21AEC
2017-12-07ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ
2017-12-05เทศกาลอาเซียนความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม
2017-11-16สถานที่ท่องเที่ยวที่สุดในอาเซียน ที่สุดในโลก
2017-11-14ประสบการฝึกสำนักงานเลขธิการอาเซียน/ อินโด
2017-10-24ในหลวงกับอาเซียน
2017-10-10ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน
2017-10-03ความสัมพันธ์อาเซียน-อียู