รายการ


เราคืออาเซียน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2018-05-08วิสัยทัศน์อาเซียน 2025
2018-05-01เอกสารสำคัญของอาเซียน
2018-04-17พูดคุยกับนักศึกษาไทยในมาเลเซีย
2018-04-12รอบรู้อาเซียน "กฎบัตรอาเซียน"
2018-04-10ห้องสมุดอาเซียน สุพรรณบุรี+อยุธยา
2018-04-05ประสบการณ์ประธานอาเซียนจากปี 52 ถึง 62
2018-03-27ห้องสมุดอาเซียน 3 ภาค
2018-03-22RCEP ตอนที่ 4
2018-03-20RCEP ตอนที่ 3