รายการ


เราคืออาเซียน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2018-12-06ข่าวสารอาเซียน
2018-11-29การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 33
2018-11-20ข่าวสารอาเซียน
2018-11-08การป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติอาเซียน
2018-11-06ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียน - ประเทศบรูไนฯ
2018-11-01ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียน : ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
2018-10-23อัพเดทข่าวสารธุรกิจในอาเซียน
2018-10-16การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบอาเซียน
2018-10-09Symposium of couter tenorism ที่สิงคโปร์