รายการ


เราคืออาเซียน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2018-11-01ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียน : ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
2018-10-23อัพเดทข่าวสารธุรกิจในอาเซียน
2018-10-16การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบอาเซียน
2018-10-09Symposium of couter tenorism ที่สิงคโปร์
2018-09-27รู้จักกับ AICHR กลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน
2018-09-25กิจกรรมอาเซียนของไทย ในต่างประเทศ
2018-09-20ท่องเที่ยวไปกับอาเซียน
2018-09-18โคตรงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเครือข่ายกับสื่อฯรูปแบบใหม่ จากประเทศอาเซียน
2018-09-04สตรีและเด็กในอาเซียน