รายการ


เราคืออาเซียน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2019-07-04ความเชื่อมโยงในอาเซียน
2019-06-27การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34
2019-06-20ความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมา
2019-06-13บทบาทอินโดนีเซียในกลุ่มอาเซียนและผลประโยชน์ของภาษาอินโดฯ
2019-06-04ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
2019-05-30วัฒนธรรมอาเซียน ตอนที่ 1
2019-05-28ข่าวสารอาเซียน
2019-05-21เที่ยว สปป. ลาว
2019-04-30ข่าวสารอาเซียน