รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2016-11-08ความท้าทายของประชาคมอาเซียนและประเด็นสำคัญในฐานะประธานอาเซียนปี 2562 ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-11-03มารู้จักกับกรมอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-11-01รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียน สิงคโปร์ ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-10-27รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียน-ประเทศสิงคโปร์ ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-10-20การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 21 ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-10-18ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน - สหภาพยุโรป ครั้งที่ 21 ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-09-29รู้จักประเทศฟิลิปปินส์ ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-09-27รู้จักประเทศฟิลิปปินส์ ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-09-22การประชุมสุดยอดอาเซียน ตอนที่ 4 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ และคุณณัฐอร ลิมปิชาติ