รายการ


เราคืออาเซียน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2017-09-26ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา/ ความสัมพันธ๋อาเซียน-ออสเตรเลีย
2017-09-19ความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์/ อาเซียน-เกาหลีใต้
2017-09-14โครงการประกวดคลิปวิดีโอ 50 ปี อาเซียน ครั้งที่ 3
2017-09-12ข้อปฏิบัติและข้อควรรู้ของการเดินทางไปประเทศอาเซียน ตอนที่ 2
2017-09-07ข้อปฏิบัติและข้อควรรู้ของการเดินทางไปประเทศอาเซียน
2017-09-05บทบาทภาพรวมงานของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน
2017-08-31ความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป
2017-08-24กีฬาซีเกมส์
2017-08-22อาหารและของหวานประจำประเทศอาเซียน