รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2016-08-16ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ และคุณณัฐอร
2016-08-11ASEAN DAY 2016 ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2016-08-09ASEAN DAY 2016 ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2016-08-04การประชุม AMM/PMC ครั้งที่ 49 ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-08-02SDG + ASEAN EU ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-07-14โครงการประกวดคลิปวิดีโออาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2016-07-12ASEAN-JAPAN Forum ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2016-07-07การประชุม AICHR และค่ายเยาวชนอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2016-07-05การประชุม AMM/PMC ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ