รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2017-05-25กิจกรรมต่างๆ ของกรมอาเซียน ในปี 2560
2017-05-23การจัดแสดงนิทรรศการในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาอาเซียน ณ กรุงโตเกียว
2017-05-1810 อันดับของหวานประจำชาติอาเซียน
2017-05-16ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน
2017-05-11อาเซียน-สหรัฐฯ : การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ สมัยพิเศษ
2017-05-09การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 30 ตอนที่ 3
2017-05-04การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 30 ตอนที่ 2
2017-05-02
2017-04-20ASEAN-NEW ZEALAND DIALOGUE ครั้งที่ 24