รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2016-07-12ASEAN-JAPAN Forum ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2016-07-07การประชุม AICHR และค่ายเยาวชนอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2016-07-05การประชุม AMM/PMC ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2016-06-30การประชุม AMM/ PMC ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2016-06-28การประชุม ASEAN - ROK DIALOGUE ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2016-06-23ผลการประชุม EAS SOM ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2016-06-21ผลการประชุม SOM ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2016-06-16ผลการประชุม SOM ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2016-06-14ผลการประชุม SOM ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ