รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2017-02-23ฟิลิปปินส์ ประธานอาเซียน ตอนที่ 4 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2017-02-21ฟิลิปปินส์ ประธานอาเซียน ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2017-02-16ฟิลิปปินส์ ประธานอาเซียน ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2017-02-14ฟิลิปปินส์ ประธานอาเซียน ตอนที่ 1
2017-02-09กิจกรรม และกำหนดการประชุมในปี ครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2017-02-07กิจกรรม และกำหนดการประชุมในปี ครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2017-01-31งานเปิดตัวกิจกรรมรำลึก 50 ปี อาเซียน
2017-01-17ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน