รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2016-12-20รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียน"อินโดนีเซีย" ดำเนินรายการโดย ณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-12-15รู้จักประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน"อินโดนีเซีย" ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยณัฐอร ลิมปิชาติและรุจิรา เครือคล้าย
2016-12-13อาเซียน 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกัน ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-12-06ประชาคมวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-12-01รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียน-ประเทศเมียนมา ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-11-29รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียน-ประเทศเมียนมา ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-11-24ASEAN Community vision 2025 กับ UN 2030 Agenda for Sustainable ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-11-22รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียน-ประเทศกัมพูชา ครั้งที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ