รายการ


เราคืออาเซียน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2017-07-20ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุน EEC
2017-07-06กีฬาประจำชาติอาเซียน
2017-07-04อาเซียนกับความร่วมมือด้านความมั่นคง
2017-06-29ACTCs
2017-06-27อาเซียน-เกาหลีใต้
2017-06-22ASEAN-ROK
2017-06-06ยานพาหนะท้องถิ่นในอาเซียน/ ข้อห้ามในอาเซียน
2017-06-01กิจกรรม Workshop โครงการประกวดคลิปวีดีโอ ครั้งที่ 3
2017-05-25กิจกรรมต่างๆ ของกรมอาเซียน ในปี 2560