รายการจิระ สุทธิวิไลรัตน์

เราคืออาเซียน

โดยคุณ จิระ สุทธิวิไลรัตน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการอาเซียนและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนในทุกมิติ

วัน หัวข้อ
2018-06-12จะเกิด Brexit กับอาเซียนหรือไม่
2018-06-05สำรวจโรงหนังในอาเซียน
2018-05-29สีสันของเดือนรอมฎอนในอาเซียน
2018-05-24ธงและตราสัญลักษณ์อาเซียน
2018-05-22อุตสาหกรรมในอาเซียน
2018-05-17รู้จัก AHA Center
2018-05-10รู้จักสิงคโปร์ ประธานอาเซียน 2561
2018-05-08วิสัยทัศน์อาเซียน 2025
2018-05-01เอกสารสำคัญของอาเซียน