รายการ


เราคืออาเซียน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2018-01-23กิจกรรมกรมอาเซียน
2018-01-18ขยะในมหาสมุทร : ปัญหาที่ต้องหาทางออกร่วมกันในอาเซียน
2018-01-16กิจกรรมอาเซียน
2018-01-11การส่งมอบตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน
2018-01-09เลขาธิการอาเซียนคนใหม่ และเชิญเยี่ยมชมศุนย์วัฒนธรรม
2018-01-04ความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดีย
2018-01-02โครงการห้องสมุดอาเซียน ประจำปี 2560 จังหวัดแพร่ ลำปาง ลำพูน วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560
2017-12-28ความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดีย
2017-12-26โครงการห้องสมุดอาเซียนประจำปี 2560 จังหวัดแพร่ ลำปาง ลำพูน ณ วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560