รายการ


เราคืออาเซียน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2019-02-26ข่าวสารอาเซียน
2019-02-14ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียน : ประเทศอินโดนีเซีย ตอนที่ 1
2019-01-24การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ
2019-01-22ข่าวสารอาเซียน
2019-01-08ข่าวสารอาเซียน
2019-01-01งานรวมใจประสาน สู่ประธานอาเซียน
2018-12-25ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียน : ประเทศ กัมพูชา ตอนที่ 1
2018-12-20การเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
2018-12-18การประกวดเรียงความไทยได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นประธานอาเซียน