รายการ


เราคืออาเซียน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2018-06-28อัเพดตข่าวสาร : ไทยรับไม้ต่อประธานอาเซียน62/ สมาชิกอาเซียนกับการแข่งขันกีฬา
2018-06-19รู้จักกับ ASEAN University Network
2018-06-12จะเกิด Brexit กับอาเซียนหรือไม่
2018-06-05สำรวจโรงหนังในอาเซียน
2018-05-29สีสันของเดือนรอมฎอนในอาเซียน
2018-05-24ธงและตราสัญลักษณ์อาเซียน
2018-05-22อุตสาหกรรมในอาเซียน
2018-05-17รู้จัก AHA Center
2018-05-10รู้จักสิงคโปร์ ประธานอาเซียน 2561