รายการจิระ สุทธิวิไลรัตน์

เราคืออาเซียน

โดยคุณ จิระ สุทธิวิไลรัตน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการอาเซียนและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนในทุกมิติ

วัน หัวข้อ
2018-10-16การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบอาเซียน
2018-10-09Symposium of couter tenorism ที่สิงคโปร์
2018-09-27รู้จักกับ AICHR กลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน
2018-09-25กิจกรรมอาเซียนของไทย ในต่างประเทศ
2018-09-20ท่องเที่ยวไปกับอาเซียน
2018-09-18โคตรงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเครือข่ายกับสื่อฯรูปแบบใหม่ จากประเทศอาเซียน
2018-09-04สตรีและเด็กในอาเซียน
2018-08-21ตอบคำถาม ASEAN
2018-08-16แนะนำหนังสือ 50 ปี ของไทย