รายการ


เราคืออาเซียน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2018-04-10ห้องสมุดอาเซียน สุพรรณบุรี+อยุธยา
2018-04-05ประสบการณ์ประธานอาเซียนจากปี 52 ถึง 62
2018-03-27ห้องสมุดอาเซียน 3 ภาค
2018-03-22RCEP ตอนที่ 4
2018-03-20RCEP ตอนที่ 3
2018-03-08RCEP ตอนที่ 2
2018-03-06RCEP ตอนที่ 1
2018-02-20ASEAN Variety ตอนที่ 2
2018-02-13ASEAN Variety