รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2017-03-23มารู้จักฟิลิปปินส์ประธานอาเซียน
2017-03-21ฟิลิปปินส์ : ประธานอาเซียน 2017
2017-03-09ฟิลิปปินส์ : สังคม และวัฒนธรรม ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2017-03-07ฟิลิปปินส์ : สังคม และวัฒนธรรม ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2017-03-02ผลการประชุม AMM Retreat ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2017-02-28ผลการประชุม AMM Retreat ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2017-02-23ฟิลิปปินส์ ประธานอาเซียน ตอนที่ 4 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2017-02-21ฟิลิปปินส์ ประธานอาเซียน ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2017-02-16ฟิลิปปินส์ ประธานอาเซียน ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ