รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2017-02-14ฟิลิปปินส์ ประธานอาเซียน ตอนที่ 1
2017-02-09กิจกรรม และกำหนดการประชุมในปี ครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2017-02-07กิจกรรม และกำหนดการประชุมในปี ครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2017-01-31งานเปิดตัวกิจกรรมรำลึก 50 ปี อาเซียน
2017-01-17ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
2017-01-032560 ครบรอบ 50 ปี อาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-12-29เทศกาลต่างๆ ในประเทศอาเซียน ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-12-27เทศกาลต่างๆ ในประเทศอาเซียน ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ