รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2016-09-22การประชุมสุดยอดอาเซียน ตอนที่ 4 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ และคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-09-20การประชุมสุดยอดอาเซียน ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ และคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-09-15การประชุมสุดยอดอาเซียน ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ และคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-09-13การประชุมสุดยอดอาเซียน ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ และคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-09-01รู้จัก สปป. ลาว ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ และคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-08-30รู้จักสปป. ลาว ตอนที่ 1 ดำเนิรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ และคุณณัฐอร
2016-08-25พอ. (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร์ ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2016-08-23ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติในกรอบอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2016-08-18การประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ 28 และ 29 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ และคุณณัฐอร