รายการ


เราคืออาเซียน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2018-02-08เมียนมา...ยังไง ตอน 2
2018-02-06กิจกรรมกรมอาเซียน
2018-02-01เมียนมา...ยังไง ตอน 1
2018-01-30กิจกรรมกรมอาเซียน
2018-01-25India - ASEAN Youth Award Singapore's Chairmanship
2018-01-23กิจกรรมกรมอาเซียน
2018-01-18ขยะในมหาสมุทร : ปัญหาที่ต้องหาทางออกร่วมกันในอาเซียน
2018-01-16กิจกรรมอาเซียน
2018-01-11การส่งมอบตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน