รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2017-04-04ASEAN-JAPAN FORUM
2017-03-30การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์
2017-03-28คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ
2017-03-23มารู้จักฟิลิปปินส์ประธานอาเซียน
2017-03-21ฟิลิปปินส์ : ประธานอาเซียน 2017
2017-03-09ฟิลิปปินส์ : สังคม และวัฒนธรรม ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2017-03-07ฟิลิปปินส์ : สังคม และวัฒนธรรม ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2017-03-02ผลการประชุม AMM Retreat ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2017-02-28ผลการประชุม AMM Retreat ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ