รายการจิระ สุทธิวิไลรัตน์

เราคืออาเซียน

โดยคุณ จิระ สุทธิวิไลรัตน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการอาเซียนและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนในทุกมิติ

วัน หัวข้อ
2018-08-14เก็บตก ASEAN DAY 2018
2018-08-07ตีโจทย์ การประกวดตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียน
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-19ตราสัญลักษณ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
2018-07-17การเตรียมความพร้อม สู่การเป็นประธานอาเซียนของไทย
2018-07-05ตราสัญลักษณ์การเป็นประธานอาเซียน ASEAN 2019 LOGO Competition
2018-06-28อัเพดตข่าวสาร : ไทยรับไม้ต่อประธานอาเซียน62/ สมาชิกอาเซียนกับการแข่งขันกีฬา
2018-06-19รู้จักกับ ASEAN University Network