รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2018-06-22สัมภาษณ์พิเศษ ตอน "บทบาทนักกฎหมายในกระทรวงการต่างประเทศ"
2018-06-08ACMECS นั้นสำคัญไฉน
2018-06-01ซีรีส์รักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน ภาวะโลกร้อน
2018-05-25สัมภาษณ์คุณบุ๋ม วีรวรรณ มอสบี้ TIP HERO ปี 2017
2018-05-11พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
2018-05-04สนทนาภาษาสิทธิมนุษยชน ตอน คณะทำงานสหประชาชาติฯ เยือนไทย
2018-04-20"อ่านอย่างผู้นำกับ ดร. ณัชร สยามวาลา"
2018-04-13ท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด กับมาตรการลดหย่อนภาษี
2018-04-06กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับการจราจร