รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2018-08-10กฎหมายและเยาวชน
2018-08-03ซีรี่ส์คริปโตเคอเรนซี่ ตอนที่ 4 ข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระดมทุนสินทรัพย์ดิจิทัล
2018-07-27ซีรี่ส์คริปโตเคอเรนซี่ ตอนที่ 3 ข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล
2018-07-20ซีรี่ส์คริปโตเคอเรนซี่ ตอนที่ 2 เทคโนโลยีblockchain
2018-07-13ซีรี่ส์คริปโตเคอเรนซี่ ตอนที่ 1 มาทำความรู้จักเงินดิจิทัลกัน
2018-06-22สัมภาษณ์พิเศษ ตอน "บทบาทนักกฎหมายในกระทรวงการต่างประเทศ"
2018-06-08ACMECS นั้นสำคัญไฉน
2018-06-01ซีรีส์รักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน ภาวะโลกร้อน
2018-05-25สัมภาษณ์คุณบุ๋ม วีรวรรณ มอสบี้ TIP HERO ปี 2017