รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2018-03-16สนทนาภาษาสิทธิมนุษยชน "ตอนการจัดทำรายงานประเทศ"
2018-03-09รู้กฎหมายสบายใจ 9 มีนาคม 2561
2018-03-02ข้อกฎหมายน่ารู้สำหรับคนไทยในอินเดีย
2018-02-23กฎหมายข่มขืนในไทยและต่างประเทศ
2018-02-16ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
2018-02-09มาเรียนรู้เรื่องสิทธิคนพิการกันเถอะ
2018-02-02สัมภาษณ์พิเศษคุณเจนจีรา บุญสมบัติ : ผู้อุทิศการทำงานเพื่อสิทธิคนพิการ
2018-01-26ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
2018-01-19กลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาขาติ