รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2020-02-28กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับโควิด-19
2020-02-21โครงการปักจิตปักใจ...งานฝีมือจากผู้พิการทางสายตา
2020-02-07กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับ PM 2.5
2020-01-31ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในบริบทของความมั่นคง
2020-01-17ธุรกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2019-12-27แผนปฏิบัติการว่าด้วยธุรกิจ และ สิทธิมนุษยชน
2019-12-13กฎหมายที่ดิน
2019-12-06กรอบความร่วมมือแห่งเอเชีย (ACD)
2019-11-29ข้อน่ารู้เกี่ยวกับภาษีปี 2562