รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2018-12-2870 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
2018-12-14บทบาทของกระทรวงกลาโหมกับอาเซียน
2018-11-30เส้นทางการเรียนนักกฎหมาย
2018-11-16ข้อควรรู้ก่อนออกกฎหมายลงทะเบียน สุนัข และ แมว
2018-11-02ซีรีส์ 70 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - เมียนมา ตอน "ข้อน่ารู้สำหรับคนไทยในเมียนมา"
2018-10-26ซีรี่ส์ "70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เมียนมา" ตอน "ลุนตยา ราชินีแห่งผ้าซิ่นพม่า"
2018-10-19ซีรี่ส์ "70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เมียนมา" ตอนที่ 2 "มองเมียนมาผ่านแพรพรรณ"
2018-10-12ซีรีส์ "70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เมียนมา" ตอนที่ 1 "รู้จักเมียนมา"