รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2017-01-13บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-12-30กรอบความร่วมมือ แม่โขง-ล้านช้าง ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-12-23มาตรา 112 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-12-16กฎระเบียบในการเดินทางผ่านท่าอากาศยานไทย ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-12-09พรบ. คอมพิวเตอร์เตือนภัยเกาหลีใต้ ตอนจบ ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-12-02การประกันการเดินทาง/ เตือนภัยเกาหลีใต้ ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-11-25การเดินทางไปต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-11-18ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-11-11รู้กฎหมายสบายใจ