รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2017-03-17กฎหมายน่ารู้ในต่างแดนจีนและิสราเอล ดำเนินรายการโดยคุณภรณิกา กาญจนกุญชร
2017-03-10การตรวจสภาพภูมิประเทศห้วยดอนและช่องแม็ก-วังเต่า จ.อุบลราชธานี ดำเนินรายการโดยคุณภรณิกา กาญจนกุญชร
2017-02-24ภารกิจกองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดำเนินรายการโดยคุณภรณิกา กาญจนกุญชร
2017-02-17สัมภาษณ์ภารกิจกองสนธิสัญญา ดำเนินรายการโดยคุณภรณิกา กาญจนกุญชร
2017-02-1070 ปี ศาลโลก
2017-02-03ภารกิจของกรมสนธิสัญญา และกฎหมายกับการต่างประเทศของไทย ดำเนินรายการโดยคุณภรณิกา กาญจนกุญชร
2017-01-27วีซ่าทำงานในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2017-01-20บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ