รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2016-12-16กฎระเบียบในการเดินทางผ่านท่าอากาศยานไทย ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-12-09พรบ. คอมพิวเตอร์เตือนภัยเกาหลีใต้ ตอนจบ ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-12-02การประกันการเดินทาง/ เตือนภัยเกาหลีใต้ ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-11-25การเดินทางไปต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-11-18ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-11-11รู้กฎหมายสบายใจ
2016-11-04ขยายวีซ่า CLMV+จีน สำหรับผู้ป่วยและผู้ติดตาม 90 วัน ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-10-07พ.ร.บ. กฎหมายใหม่ การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 ดำเนินรายการโดยคุณอาภร ชาลือชัย, คุณกนกพรรณ ลิ้มเจริญ และคุณอัจจิมา จันทวี
2016-09-23การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณศันต์ ธาตุทอง