รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2019-09-27กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของคุณลัลลาเบล
2019-09-20กรณีถูกตามรังควาน กฎหมายช่วยได้อย่างไร
2019-09-13มาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก
2019-08-23มาตรการกำจัดขยะทะเล / พ.ร.บ. ป่าชุมชน
2019-08-02กฎหมายเกี่ยวข้องกับผู้หญิง
2019-07-19กฎหมายจราจรน่ารู้
2019-07-05กฎหมายแรงงานน่ารู้ : นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้หรือไม่?
2019-06-21กฎหมายครอบครัว : มรดกและกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งชื่อและสกุล
2019-05-24เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์