รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2020-05-08ข้อกฎหมายน่ารู้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
2020-05-01กฎหมายแรงงานน่ารู้ในสถานการณ์ COVID-19
2020-04-24การศึกษาไทยยุคใหม่ ก้าวไปสู่โลกแห่งนวัตกรรม
2020-04-10มาตราการเยียวยาแรงงานและผู้ประกอบการ
2020-04-03พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน (โควิด-19)
2020-03-27มาตรการการรับมือกับ โควิด-19 ของต่างประเทศ
2020-03-20มติ ค.ร.ม. เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
2020-03-13UN Women
2020-03-06กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับ Covid-19 ตอนที่ 2