รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2018-05-11พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
2018-05-04สนทนาภาษาสิทธิมนุษยชน ตอน คณะทำงานสหประชาชาติฯ เยือนไทย
2018-04-20"อ่านอย่างผู้นำกับ ดร. ณัชร สยามวาลา"
2018-04-13ท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด กับมาตรการลดหย่อนภาษี
2018-04-06กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับการจราจร
2018-03-30หลักสุขภาพถ้วนหน้าของไทยไปไกลถึงนิวยอร์ก
2018-03-23มาทำความรู้จักสนธิสัญญาระหว่างประเทศกันดีกว่า
2018-03-16สนทนาภาษาสิทธิมนุษยชน "ตอนการจัดทำรายงานประเทศ"
2018-03-09รู้กฎหมายสบายใจ 9 มีนาคม 2561