รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2020-08-14ลงนามสัญญาอย่างไรให้ปลอดภัย
2020-08-07กล้องวงจรปิด สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในศาลได้หรือไม่
2020-07-31การครอบครองปรปักษ์
2020-07-24พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
2020-07-10ประมวลข่าวกรณีการแบนกะทิไทยในสหราชอาณาจักร
2020-07-03สวัสดีไนจีเรีย
2020-06-12ข้อน่ารู้เกี่ยวกับ COVID-19 (ตอนที่ 3)
2020-05-22มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า
2020-05-15มารการผ่อนปรนการเปิดกิจการระยะที่ 2