รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2019-02-08ฝุ่น PM2.5 กับมาตรการของประเทศต่างๆ
2019-01-25ฝุ่น PM2.5 และมาตรการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
2019-01-18มาทำความรู้จักคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR)
2019-01-11มาตรการและกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับการลดขยะพลาสติก
2019-01-04เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนของไทย
2018-12-2870 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
2018-12-14บทบาทของกระทรวงกลาโหมกับอาเซียน
2018-11-30เส้นทางการเรียนนักกฎหมาย
2018-11-16ข้อควรรู้ก่อนออกกฎหมายลงทะเบียน สุนัข และ แมว