รายการ


รอบรู้เศรษฐกิจ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


รอบรู้เศรษฐกิจ

วัน หัวข้อ
2015-03-17ภาพรวมเอเปค 3 ดำเนินรายการโดยคุณเฉลิมขวัญ วรนิติ และคุณนัษรา
2015-03-10ภาพรวมเอเปค 2 ดำเนินรายการโดยคุณเฉลิมขวัญ วรนิติ และคุณภานุภัทร ชวนะนิกุล
2015-03-03ภาพรวมเอเปค ดำเนินรายการโดยคุณนัษรา, คุณเฉลิมขวัญ และคุณเบญจาภา ทับทอง