รับฟังรายการสด
ยุวทูต On Airยุวทูต On Air
17:30-18:00 น.

รายการ


รอบรู้เศรษฐกิจ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


รอบรู้เศรษฐกิจ

วัน หัวข้อ
2016-01-05โจทย์ศก. /ความท้าทาย ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ปี2559 นักวิชาการ-รัฐบาล-เอกชน
2015-12-29ผลงานรัฐบาล(เศรษฐกิจ) 1 ปี+ลดหย่อนภาษีช็อป 15,000 บาท
2015-12-22FED ขึ้นดอกเบี้ย/ หารือจีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เมียนมาร์ ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
2015-12-15การประชุม APEC/ การลดภาษีรายได้นิติบุคคล/ OTOP ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2015-12-08ศูนย์บันดาลไทย (ถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยลงของที่ระลึก) ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
2015-12-01ผลการโรดโชว์ที่ญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด 25-28 พฤศจิกายน 2558 ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
2015-11-24การเลือกตั้งในพม่า ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
2015-11-17TPP vs. RCEP เชื่อมโยงกับการประชุมสุดยอดอาเซียน 20-22 พฤศจิกายน ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
2015-11-10ความตกลง TPP คืออะไร/ ประวัติความเป็นมา/ ความเชื่อโยงกับ WTO ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ