รายการ


รอบรู้เศรษฐกิจ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


รอบรู้เศรษฐกิจ

วัน หัวข้อ
2017-09-05MFA INDIA / ลงทุนเหมืองแร่บราซิล/ บริโภคข้าวจีน/ Startupไต้หวัน
2017-08-29เวียดนามนำเจ้าน้ำมัน/ สินค้าเครื่องดื่มในฟิลิปปินส์/ เศรษฐกิจเยอรมัน/ บทบาทเมียนมา
2017-08-22ไทยเยือนโมซัมบิก/ แสวงหาโอกาสประมง
2017-08-15เกาหลีภาษี/ สิค้าออนไลน์เมียนมา/ ลิเทียม/ เฉิงตูเปิดเมือง
2017-08-08โดรนเมืองเฉิงตู/ ลงทุนเวียดนาม/ ตลาดน้ำเวียดนาม/ อาหารไทยในญี่ปุ่น
2017-08-01คาราบาวบุกเกาหลีใต้/ โดรนเวียดนาม/ แรงงานSG/ ไทยเตรียมเจ้าภาพ
2017-07-25Visa Startup/ นำเข้าสิน้าอินเดีย/ เสื้อผ้าแฟชั่น UN/ รถไฟจีน
2017-07-04โลจิสติกคาซัคสถาน/ กฎหมายนวดใน USA/ ร้านอาหารไทยในนิวซีแลนด์
2017-06-27ไก่เกาหลี/ อาหารทะเลเวียดนาม/ ธุรกิจ MICE