รายการจุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช


ณัฐวรา เนียมแก้ว


ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

รอบรู้เศรษฐกิจ

โดยคุณ จุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช, ณัฐวรา เนียมแก้ว, ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานการทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2018-06-19โอากาส SME ไทยในไหหนาน/ ฟิลิปปินส์ Call Center โลก/ E-Commerce อาหารสดจี/ จักรยาน 3D ในเยอรมนี
2018-05-08EAEU กับโอกาสสินค้าไทย/ นิวซีแลน์ ตั้ง 4 หน่วยงานด้านความมั่นคงด้านชีวภาพ/ กวางตุ้งลดข้อจำกัดต่างๆ เพื่อขยาย Greater Bay Area/ จีนทดสอบรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-กว่างทง-ต้าหลี่
2018-05-01ข้อมูลเศรษฐกิจเอเชีย 2561/ นโยบายปรับภาษีจีน/ เวียดนามขึ้นแท่นผู้ผลิตรองเท้าอันดับ 2 ของโลก/ ฮ่องกงจัดสัมมนาการตลาด
2018-04-24เยอรมนีใช้หุ่นยนต์ในสนามบิน/ ฟิลิปปินส์เตือนการใช้สกุลเงินเสมือนจริง/ ไทยเป็นที่เที่ยวของชาวส่านซี
2018-04-17ญี่ปุ่นลงทุนในสิงคโปร์/ เมียนมา กับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย/ ไทยส่งออกมังคุดไปจีน/ ทิศทางการพัฒนาเอเชียใต้
2018-04-10จีนทดสอบรถไร้คนขับ/ อินเดียวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก/ เศรษฐกิจเวียดนาม/ แหล่งน้ำมันบาห์เรน
2018-04-03ฮ่องกง/ Website การลงทุนอียิปต์/ ซีอานตั้ง Science Park/ ส่งออกมะม่วงไปอินโด
2018-03-27กฎหมายใหม่ของลาวในการจัดเก็บสถิติ/ แผนพัฒนา 5 ปี ท่าเรือปีนัง/ กลต.กับปัญหาว่างงาน/ ชิงต่าวเปิดรถไฟฟ้า
2018-03-20มาเลเซียตั้งเป้าเป็นผู้นำ E-Commerce / อาเซียนออกมาตรการอำนวยความสะดวกคนทำงานต่างชาติ/ เศรษฐกิจติมอร์/ ชิงต่าว