รายการ


รอบรู้เศรษฐกิจ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


รอบรู้เศรษฐกิจ

วัน หัวข้อ
2016-05-31กลุ่มสนับสนุนและต่อต้าน TPP+เหตุผล ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
2016-05-24โอกาสตลาดคิวบา ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม, คุณนภัสกร และคุณนนทฤทธิ์
2016-05-17รถไฟไทย - จีน (กทม.-โคราช) , กองทุนหมู่บ้านเฟสใหม่ ดำเนินรายกาโดยคุณ กัญญารัตน์ เวชชาชีวะ
2016-04-26ความตกลงการค้าเสรี TIFA ไทยสหรัฐ/ เทสตาร์ทอัพ ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
2016-04-19ขาวเศรษฐกิจรอบสัปดาห์(ภัยแล้ง) , จีนทำ Taxi รุกตลาด CLMV , โครงการขับเคลื่อนพัฒนา ศก.ฐานรากและประชารัฐ ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
2016-04-12นโยบายรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว/ 10 เรื่องต้องรู้ก่อนไปเมืองนอก ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
2016-03-29ปิดดีลรไฟตวามเร็วสูงไทย-จีน , ผลการประชุมแม่โขง-ล้านช้าง 2223 มี.ค. 59
2016-03-22สัมภาษณ์ ออท.จักร บุญหลง สอท. ณ กรุงออสโล ประเทศนอเวย์
2016-03-08ค่าแรวและค่าครองชีพใน ASEAN/ สยามคูโบต้ารุกอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ