รายการจุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช


ณัฐวรา เนียมแก้ว


ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

รอบรู้เศรษฐกิจ

โดยคุณ จุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช, ณัฐวรา เนียมแก้ว, ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานการทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2016-03-08ค่าแรวและค่าครองชีพใน ASEAN/ สยามคูโบต้ารุกอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
2016-02-16ASEAN-US Summit 2016/ "รู้ทัน TPP จากมุมมองนักวิชาการ ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
2016-02-09การใช้จ่ายช่วงตรุษจีน/เศษฐกิจไทย/กรณีตลาดโรงเกลือละเมิดทรัพสินทางปัญญา
2016-02-02รายการพิเศษ G77 บทบาทไทย ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
2016-01-26การพัฒนาเศรษฐกิจของลาว (อิทธิพลของจีน)
2016-01-12เตรียมความพร้อมรับ AEC เขตเศรษฐกิจพิเศษ/ กรีนบัส ผู้บริหาร LINE ขยายธุรกิจ ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
2016-01-05โจทย์ศก. /ความท้าทาย ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ปี2559 นักวิชาการ-รัฐบาล-เอกชน
2015-12-29ผลงานรัฐบาล(เศรษฐกิจ) 1 ปี+ลดหย่อนภาษีช็อป 15,000 บาท
2015-12-22FED ขึ้นดอกเบี้ย/ หารือจีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เมียนมาร์ ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ