รายการ


รอบรู้เศรษฐกิจ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


รอบรู้เศรษฐกิจ

วัน หัวข้อ
2016-12-13อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล : สถานะปัจจุบันและโอกาสของไทย ดำเนินรายการโดยคุณวริศรา และคุณสวัสดี
2016-11-22ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ดำเนินรายการโดยคุณธิติ
2016-11-15รอบรู้เศรษฐกิจ
2016-10-11โรดแม็พ สู่ประเทศไทย 4.0/ ยอดใช้น้ำมันไตรมาส 4 พุ่ง/ คนรัสเซียแห่โหลดแอฟส่วนลด ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง และคุณอาภร ชาลือชัย
2016-10-043 ตุลาคม วันรวมชาติเยอรมนี ดำเนินรายการโดยคุณวัลลิยา และคุณเปมิกา
2016-09-27การประชุม G20 Summit ดำเนินรายการโดยคุณนารีการต์และคุณวัลลิยา เปรมจิต
2016-09-06บทบาทไทยในฐานะ ประธาน G77 ดำเนินรายการโดยคุณพริษา
2016-08-09ประสบการณ์ฝึกงานที่กรมเศรษฐกิจ ดำเนินรายการโดยคุณไพสิฐ
2016-08-02การประชุม UNCTAD ครั้งที่ 14 และปรากฏการ Brexit ดำเนินรายการโดยคุณไพสิฐ บุญปาลิต