รายการ


รอบรู้เศรษฐกิจ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


รอบรู้เศรษฐกิจ

วัน หัวข้อ
2017-01-24แนะนำ Glob Thailand.com
2017-01-03ไทยกับทิศทางเศรษฐกิจ ดำเนินรายการโดยคุนไพสิฐ
2016-12-27เหลียวมองเมียนมา ดำเนินรายการโดยคุณภาณุ บุญทรง
2016-12-20E-Payment
2016-12-13อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล : สถานะปัจจุบันและโอกาสของไทย ดำเนินรายการโดยคุณวริศรา และคุณสวัสดี
2016-11-22ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ดำเนินรายการโดยคุณธิติ
2016-11-15รอบรู้เศรษฐกิจ
2016-10-11โรดแม็พ สู่ประเทศไทย 4.0/ ยอดใช้น้ำมันไตรมาส 4 พุ่ง/ คนรัสเซียแห่โหลดแอฟส่วนลด ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง และคุณอาภร ชาลือชัย
2016-10-043 ตุลาคม วันรวมชาติเยอรมนี ดำเนินรายการโดยคุณวัลลิยา และคุณเปมิกา