รายการจุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช


ณัฐวรา เนียมแก้ว


ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

รอบรู้เศรษฐกิจ

โดยคุณ จุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช, ณัฐวรา เนียมแก้ว, ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานการทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2018-10-23โอกาสของไทยในโมซัมบิก / ลดประมาณการณ์ GDP ฮ่องกง
2018-10-16เฉิงตูสร้างรถไฟรางแขวน
2018-10-09ตีตลาด E-Commerce จีน / EU รองรับข้อมูลญี่ปุ่น / EU ออกมาตรการส่งเสริมรถไฟฟ้า / AEG สร้างสนามในไทย
2018-10-02ไทยมีความโปร่งใสมากขึ้น / วิเคราะห์การลงทุนจีนในอาเซียน / ฮ่องกงนโยบายอาชีพ 11 สาขา
2018-09-25HK & TP ฮ่องกงเป็นศูนย์เทคโนโลยี
2018-09-18มาตรการ EXIM Bank ส่งออกไทยไป Africa / ออสเตรเลียพัฒนาพื้นที่เกษตร / สัมภาษณ์โครงการอเมริกา
2018-09-11ฉงจั่วโปรโมทอุตสาหกรรม / ฮ่องกงผลักดัน GBA / Mind Sport / Tele Medicine
2018-09-04ลาวบังคับติดฉลากสินค้าลาว / สค.พร้อมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 / Gen Z กับอุตสาหกรรม USA / ไทย หารือ แคนาดา
2018-08-28ฮ่องกงออกมาตรการดูแลผู้สูงอายุ / ความร่วมมือสาธารณสุขไทย-เมียนมา / ไต้หวันสำรวจ EEC ไทย / รถไฟ จีน-เอเชียกลางพร้อมบริการ