รายการ


รอบรู้เศรษฐกิจ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


รอบรู้เศรษฐกิจ

วัน หัวข้อ
2015-12-15การประชุม APEC/ การลดภาษีรายได้นิติบุคคล/ OTOP ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2015-12-08ศูนย์บันดาลไทย (ถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยลงของที่ระลึก) ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
2015-12-01ผลการโรดโชว์ที่ญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด 25-28 พฤศจิกายน 2558 ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
2015-11-24การเลือกตั้งในพม่า ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
2015-11-17TPP vs. RCEP เชื่อมโยงกับการประชุมสุดยอดอาเซียน 20-22 พฤศจิกายน ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
2015-11-10ความตกลง TPP คืออะไร/ ประวัติความเป็นมา/ ความเชื่อโยงกับ WTO ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
2015-11-03เครดิตบูโร คืออะไร/ ประวัติการชำระหนี้/ Blacklist คืออะไร ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
2015-10-20หนี้ภาคครัวเรือน การแก้ไขปัญหาหนี้สิน ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
2015-10-13การเพิ่มมูลค้าสินค้า (ข้าวหุ่นเพรียว) ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ