รายการ


รอบรู้เศรษฐกิจ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


รอบรู้เศรษฐกิจ

วัน หัวข้อ
2016-03-29ปิดดีลรไฟตวามเร็วสูงไทย-จีน , ผลการประชุมแม่โขง-ล้านช้าง 2223 มี.ค. 59
2016-03-22สัมภาษณ์ ออท.จักร บุญหลง สอท. ณ กรุงออสโล ประเทศนอเวย์
2016-03-08ค่าแรวและค่าครองชีพใน ASEAN/ สยามคูโบต้ารุกอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
2016-02-16ASEAN-US Summit 2016/ "รู้ทัน TPP จากมุมมองนักวิชาการ ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
2016-02-09การใช้จ่ายช่วงตรุษจีน/เศษฐกิจไทย/กรณีตลาดโรงเกลือละเมิดทรัพสินทางปัญญา
2016-02-02รายการพิเศษ G77 บทบาทไทย ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
2016-01-26การพัฒนาเศรษฐกิจของลาว (อิทธิพลของจีน)
2016-01-12เตรียมความพร้อมรับ AEC เขตเศรษฐกิจพิเศษ/ กรีนบัส ผู้บริหาร LINE ขยายธุรกิจ ดำเนินรายการโดยคุณกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ
2016-01-05โจทย์ศก. /ความท้าทาย ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ปี2559 นักวิชาการ-รัฐบาล-เอกชน