รายการจุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช


ณัฐวรา เนียมแก้ว


ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

รอบรู้เศรษฐกิจ

โดยคุณ จุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช, ณัฐวรา เนียมแก้ว, ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานการทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2019-10-08นครดานังปักธงส่งเสริมโครงการเพื่อดึงดูดการลงทุน
2019-10-01ปากีสถานถอนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3%
2019-09-24UNCTAD เปิดตัว Digital Economy Report 2019 ที่ กรุงเทพมหานคร
2019-09-17ออาเตรเลีย แหล่งธุรกิจแร่ธาตุสำคํย
2019-09-10เดนมาร์กเปิดโครงการฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
2019-09-03ผลกระทบและการปรับตัวของเศรษฐกิจสิงคโปร์ จากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน
2019-08-27ทย-ฟินแลนด์ ร่วมส่งเสริม digital startups พร้อมพัฒนาเป็นการค้าสองทางแทนการค้าดั้งเดิม
2019-08-20เจาะลึกนโยบายท่องเที่ยวเช็ก / นิวซีแลนด์เลิกใช้พลาสติก
2019-08-13ไต้หวันพัฒนาพลังงานลม / จับตาเศรษฐกิจ สปป.ลาว