รายการ


รอบรู้เศรษฐกิจ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


รอบรู้เศรษฐกิจ

วัน หัวข้อ
2017-10-17ความร่วมมือไทย-อาร์เจนตินา/ ผลไม้ไทยในเวียดนาม/ รถยนต์ไฟฟ้าเยอรมนี
2017-10-10ภาพรวมเศรษฐกิจ สังคม อาหารของประเทศเอธิโอเปีย
2017-10-03โอกาสการลงทุนของไทยในเอธิโอเปีย/ อิรักขยายไทยลงทุน/ ไก่แช่แข็งในตลาดบาเรนห์
2017-09-19ธุรกิจสปาเวียดนาม/ รังนกจีน
2017-09-12พลังงานเวียดนาม/ เศรษฐกิจสเปน/ นักลงทุนญี่ปุ่น/ โอกาสบนอุตสาหกรรม VT
2017-09-05MFA INDIA / ลงทุนเหมืองแร่บราซิล/ บริโภคข้าวจีน/ Startupไต้หวัน
2017-08-29เวียดนามนำเจ้าน้ำมัน/ สินค้าเครื่องดื่มในฟิลิปปินส์/ เศรษฐกิจเยอรมัน/ บทบาทเมียนมา
2017-08-22ไทยเยือนโมซัมบิก/ แสวงหาโอกาสประมง
2017-08-15เกาหลีภาษี/ สิค้าออนไลน์เมียนมา/ ลิเทียม/ เฉิงตูเปิดเมือง