รายการจุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช


ณัฐวรา เนียมแก้ว


ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

รอบรู้เศรษฐกิจ

โดยคุณ จุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช, ณัฐวรา เนียมแก้ว, ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานการทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2018-12-25ข่าวจากจีน / บราซิล / ซาอุดิฯ / เวียดนาม
2018-12-18ข่าวจาสเปน/ กาตาร์/ ฟิลิปปินส์/ จีน
2018-12-11ข่าวจากประเทศเบลเยี่ยม/ เคนย่า/ จีน/ เวียดนาม
2018-12-04ข่าวจากประเทศสิงคโปร์/ มาเลเซีย/ จีน
2018-11-27ข่าวจากประเทศเคนย่า, บราซิล, ญี่ปุ่น, โรมาเนีย
2018-11-20สถิติการค้าสวีเดน-ไทย, ปาเลาออกกฎคุมครีมกันแดด/ PAL ทำ Codeshare กับ PG/ กุ้ยหยางออกแบบบ้านพักคนชรา
2018-11-0606/11/2561
2018-10-30โรมาเนียขาดแรงงานในประเทศ