รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการอาเซียนและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนในทุกมิติ

วัน หัวข้อ
2020-05-21Update สถานการณ์ COVID-19 ใน ASEAN และสถานที่ท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย
2020-04-30Update สถานการณ์ COVID-19 ใน ASEAN
2020-04-09Updates สถานการณ์ COVID-19 ใน ASEAN และสถานที่ท่องเที่ยวในลาว
2020-04-02สถานที่ท่องเที่ยวในเวียดนาม
2020-03-26สถานที่ท่องเที่ยวในเมียนมา
2020-03-19อาเซียนกับ COVID-19
2020-03-12อาเซียน กับ การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก ปี ค.ศ. 2034
2020-02-27ห้องสมุดอาเซียน/ ขยะทะเล/ เศรษฐกิจสีเขียว
2020-02-20ห้องสมุดอาเซียนและการประชุม COVID-19