รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการอาเซียนและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนในทุกมิติ

วัน หัวข้อ
2019-03-07เจาะลึกการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล
2019-03-05ข่าวสารอาเซียน
2019-02-28ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562
2019-02-26ข่าวสารอาเซียน
2019-02-14ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียน : ประเทศอินโดนีเซีย ตอนที่ 1
2019-01-24การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ
2019-01-22ข่าวสารอาเซียน
2019-01-08ข่าวสารอาเซียน
2019-01-01งานรวมใจประสาน สู่ประธานอาเซียน