รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการอาเซียนและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนในทุกมิติ

วัน หัวข้อ
2020-08-20ความสัมพันธ์อาเซียน กับ สหภาพยุโรป
2020-07-30นักการทูตรุ่นล่าสุดและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในประชาคมโลก
2020-07-23บทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียน
2020-07-16ASEAN-GCC คืออะไร
2020-07-09วิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอาเซียนจากวิกฤการณ์ COVID-19
2020-07-02ข่าวสารอาเซียนและ ASEAN Summit ครั้งที่ 36
2020-06-18ข่าวสารน่ารู้อาเซียน (ตอนที่ 1)
2020-06-11มาตรการรับมือ COVID-19 ของประเทศในอาเซียน
2020-06-04Update สถานการณ์ COVID-19 ใน ASEAN และสถานที่ท่องเที่ยวในบรูไน