รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการอาเซียนและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนในทุกมิติ

วัน หัวข้อ
2019-07-18มารู้จักตัวแทนเยาวชนไทยที่พบหารือกับผู้นำอาเซียน
2019-07-11เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
2019-07-09การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 34
2019-07-04ความเชื่อมโยงในอาเซียน
2019-06-27การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34
2019-06-20ความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมา
2019-06-13บทบาทอินโดนีเซียในกลุ่มอาเซียนและผลประโยชน์ของภาษาอินโดฯ
2019-06-04ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
2019-05-30วัฒนธรรมอาเซียน ตอนที่ 1