รับฟังรายการสด
ทันโลกกีฬาทันโลกกีฬา
22:00-22:30 น.

รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการอาเซียนและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนในทุกมิติ

วัน หัวข้อ
2020-11-12การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 37
2020-11-05ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ตอนที่ 2
2020-10-15การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอาเซียน
2020-10-08โครงสร้างอาเซียน
2020-10-01คำทักทายและดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
2020-09-24การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตอนที่ 2
2020-09-17การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตอนที่ 1
2020-09-03ข่าวสารอาเซียน และการประชุม AMM-PMC
2020-08-27การประชุม AINTT ครั้งที่ 6