รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการอาเซียนและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนในทุกมิติ

วัน หัวข้อ
2021-01-28ผลการประชุม รมต. ตปท. อาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ
2021-01-21บรูไนฯ ประธานอาเซียน 2021
2021-01-07สรุปการเป็นประธานอาเซียนของเวียดนาม และทิศทางการเป็นประธานอาเซียนของบรูไนฯ
2020-12-31สื่ออาเซียน อดีต ปัจจุบัน อนาคต ตอนที่ 2
2020-12-24สื่ออาเซียน อดีต ปัจจุบัน อนาคต
2020-12-10Digital Transformation ของไทยและอาเซียน เรื่องใกล้ตัวของเราทุกคน
2020-12-03การคลังอาเซียนกับวิกฤตโควิดู่ยุคดิจิทัล
2020-11-26เกร็ดน่ารู้ของอาเซียน
2020-11-19ความสำคัญของ RCEP และ RCEP มีประโยชน์อย่างไร