รับฟังรายการสด
เรียนภาษาเมียนมากันเถอะเรียนภาษาเมียนมากันเถอะ
22:00-22:30 น.

รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการอาเซียนและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนในทุกมิติ

วัน หัวข้อ
2019-05-28ข่าวสารอาเซียน
2019-05-21เที่ยว สปป. ลาว
2019-04-30ข่าวสารอาเซียน
2019-04-25พิพิธภัณฑ์ในอาเซียน ตอนที่ 2
2019-04-23ข่าวสารอาเซียน
2019-04-11พิพิธภัณฑ์ในอาเซียน
2019-04-02ข่าวสารอาเซียน
2019-03-19การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
2019-03-14ข่าวสารอาเซียน