รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการอาเซียนและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนในทุกมิติ

วัน หัวข้อ
2019-11-28ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)
2019-11-21ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกรอบอาเซียน
2019-11-14การประชุม Wo=Men Summit 2019
2019-11-07ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และ การประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
2019-10-31บทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ช่วงปลายเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2562
2019-10-24การประชุม ASEAN business and investment summit 2019
2019-10-17YSEALI Summit 2019
2019-10-10บทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทยในการประชุม UNGA 74
2019-09-19การประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์