รายการชุติมา ชูรอด

เรียนภาษาเมียนมากันเถอะ

โดยคุณ ชุติมา ชูรอด

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

สอนการเรียนรู้ภาษาเมียนมาและเกร็ดความรู้ วัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศเมียนมา

 

วัน หัวข้อ
2019-11-12การใช้บุพบท ด้วย,โดย,กับ
2019-11-05การใช้คำบุพบท "ด้วย โดยกับ"
2019-10-29การใช้บุพบท "ด้วย,โดย,กับ" ในประโยคคำถาม
2019-10-22การใช้คำกริยาช่วย"ควร""Should" เน้นประโยคบอกเล่า
2019-10-15ออกพรรษาเมืองทวาย / ควรเข้าร่วมการประชุม
2019-10-08"ตลาดม่าวมะก่าน" อ.ม่าวมะก่าน จ.ทวาย มณฑลตะนาวศรี การใช้คำถาม "แค่ไหน"
2019-10-01ตลาดปลาทวาย / มาตั้งแต่เมื่อไหร่
2019-09-24ชายหาดม่าวมะก่าน คำถามตั้งแต่เมื่อไหร่
2019-09-17วิถีชีวิตชาวประมงพม่า