รายการชุติมา ชูรอด

เรียนภาษาเมียนมากันเถอะ

โดยคุณ ชุติมา ชูรอด

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

สอนการเรียนรู้ภาษาเมียนมาและเกร็ดความรู้ วัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศเมียนมา

 

วัน หัวข้อ
2015-07-28การแนะนำตนเอง/ ชื่อ ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด
2015-07-21กล่าวตำสวัสดี ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด
2015-07-14กล่าวคำสวัสดี ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณชุติมา ชูรอด