รายการชุติมา ชูรอด

เรียนภาษาเมียนมากันเถอะ

โดยคุณ ชุติมา ชูรอด

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

สอนการเรียนรู้ภาษาเมียนมาและเกร็ดความรู้ วัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศเมียนมา

 

วัน หัวข้อ
2020-06-16การสนทนาเมื่อไปพบแพทย์
2020-06-09การสนทนาเมื่อไปพบแพทย์ (ตอนที่ 2)
2020-05-19สถานการณ์และมารการป้องกัน COVID-19 ในเมียนมา
2020-05-12สถานการณ์และมาตรการป้องกัน COVID-19 ในเมียนมา
2020-05-05สถานการณ์และการป้องกัน COVID-19 ในเมียนมา
2020-04-21อาการเจ็บป่วย และยาแก้อาการต่างๆ
2020-04-14ประเพณีสงกรานต์ของประเทศเมียนมา
2020-04-07อาการเจ็บป่วยและยารักษาโรค
2020-03-24เรียนรู้ประโยคเปรียบเทียบ (ต่อ)/ เรียนรู้ประโยคคำถาม (ต่อ)