รายการชุติมา ชูรอด

เรียนภาษาเมียนมากันเถอะ

โดยคุณ ชุติมา ชูรอด

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

สอนการเรียนรู้ภาษาเมียนมาและเกร็ดความรู้ วัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศเมียนมา

 

วัน หัวข้อ
2020-05-12สถานการณ์และมาตรการป้องกัน COVID-19 ในเมียนมา
2020-05-05สถานการณ์และการป้องกัน COVID-19 ในเมียนมา
2020-04-21อาการเจ็บป่วย และยาแก้อาการต่างๆ
2020-04-14ประเพณีสงกรานต์ของประเทศเมียนมา
2020-04-07อาการเจ็บป่วยและยารักษาโรค
2020-03-24เรียนรู้ประโยคเปรียบเทียบ (ต่อ)/ เรียนรู้ประโยคคำถาม (ต่อ)
2020-03-17การใช้คำคุณศัพท์ และ การเปรียบเทียบขั้นกว่า
2020-03-10การใช้คำว่า "ถ้าหากว่า"
2020-03-037 วิธีป้องกันเชื้อโคโรน่าไวรัส