รับฟังรายการสด
เรียนภาษาเมียนมากันเถอะเรียนภาษาเมียนมากันเถอะ
22:00-22:30 น.

รายการชุติมา ชูรอด

เรียนภาษาเมียนมากันเถอะ

โดยคุณ ชุติมา ชูรอด

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

สอนการเรียนรู้ภาษาเมียนมาและเกร็ดความรู้ วัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศเมียนมา

 

วัน หัวข้อ
2019-07-02คำถามเมื่อไหร่ When คำนาม + กริยาเฉพาะ
2019-06-25การประชุมอาเซียน คำนาม+กริยา คู่กัน
2019-06-18กลับไปเยี่ยมคนไทยพลัดถิ่น ณ หมู่บ้านสิงขร
2019-06-11การบอกเวลา : ที่ร้านอาหาร + กริยาเฉพาะ
2019-06-04การบอกเวลาตั้งแต่ - ถึง
2019-05-28การบอกเวลา ตั้งแต่วันไหน-ถึงวันไหน
2019-05-21ตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหน / เวลาไหนก็ได้ที่สะดวก
2019-05-14การบอกเวลากับกิจวัตรประจำวัน : การประชุม
2019-05-07"ทรงพระเจริญ" การบอกเวลา / กิจวัตรประจำวัน