รายการชุติมา ชูรอด

เรียนภาษาเมียนมากันเถอะ

โดยคุณ ชุติมา ชูรอด

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

สอนการเรียนรู้ภาษาเมียนมาและเกร็ดความรู้ วัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศเมียนมา

 

วัน หัวข้อ
2021-11-30ประเทศต่าง ๆ และเชื้อชาติ(ตอนที่ 1)
2021-11-23เมืองเอกของรัฐ และภูมิภาคของเมียนมา (ตอนที่ 7)
2021-11-16เมืองเอกของรัฐ และเขตต่างๆ ของเมียนมา (ตอนที่ 6)
2021-11-02เมืองเอกของรัฐ และเขตต่าง ๆของเมียนมา (ตอนที่ 4)
2021-10-19เมืองเอกของรัฐ และเขตต่าง ๆของเมียนมา (ตอนที่ 2)
2021-10-05การใช้คําบุพบทบอกสถานที่/ตําแหน่ง (ตอนที่ 7)
2021-09-28การใช้คําบุพบทบอกสถานที่/ตําแหน่ง (ตอนที่ 6)
2021-09-21การใช้คําบุพบทบอกสถานที่/ตําแหน่ง (ตอนที่ 5)
2021-09-14การใช้คําบุพบทบอกสถานที่/ตําแหน่ง (ตอนที่ 4)