รับฟังรายการสด
เรียนภาษาเมียนมากันเถอะเรียนภาษาเมียนมากันเถอะ
22:00-22:30 น.

รายการชุติมา ชูรอด

เรียนภาษาเมียนมากันเถอะ

โดยคุณ ชุติมา ชูรอด

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

สอนการเรียนรู้ภาษาเมียนมาและเกร็ดความรู้ วัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศเมียนมา

 

วัน หัวข้อ
2021-07-06การบอกตําแหน่งที่ตั้ง (ตอนที่ 1)
2021-06-29การถามเส้นทาง (ตอนที่ 6)
2021-06-22การถามเส้นทาง (ตอนที่ 5)
2021-06-15การถามเส้นทาง (ตอนที่ 4)
2021-06-01การถามเส้นทาง (ตอนที่ 2)
2021-05-25การถามทิศทาง
2021-05-18การยกเลิกการจองห้องพัก (ตอนที่ 1)
2021-05-04การใช้คําว่า “แต่ว่า” (ตอนที่ 2)
2021-04-27เทศกาลประเพณี : วันสงกรานต์