รายการชุติมา ชูรอด

เรียนภาษาเมียนมากันเถอะ

โดยคุณ ชุติมา ชูรอด

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

สอนการเรียนรู้ภาษาเมียนมาและเกร็ดความรู้ วัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศเมียนมา

 

วัน หัวข้อ
2020-09-22ประโยค"การขอความช่วยเหลือ"
2020-09-15การขออนุญาตอย่างสุภาพ
2020-09-01การใช้คำว่า "ต้อง","เพราะ"
2020-08-25การใช้ประโยค "เรียกว่า" , "พูดว่า" การใช้คำว่า "ว่า"
2020-08-18การใช้คำสันธาน "ที่"
2020-08-04การใช้ประโยคคำถาม : ทำไม เพราะอะไร
2020-07-21การใช้ประโยคคำถาม ทำไม/เพราะอะไร
2020-07-07การใช้ประโยคคำถาม : ทำไม/เพราะอะไร (ตอนที่ 2)
2020-06-30สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศ / การใช้ประโยคคำถาม : ทำไม