รายการสุภัททา ล่าบ้านหลวง

ยุวทูต On Air

โดยคุณ สุภัททา ล่าบ้านหลวง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของมูลนิธิยุวทูตความดี และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมด้าน CSR ของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2018-11-16เล่าเรื่องราว ความประทับใจ ในฟิลิปปินส์
2018-11-09การศึกษาฟิลิปปินส์ : เรียนรู้ อย่างก้าวล้ำ ล้วนนำสู่การปฏิบัติ
2018-11-02ยุวทูตความดี เรียนรู้อย่างก้าวล้ำ สานสัมพันธ์กับเยาวชนจีน
2018-10-26การศึกษาจีน : เสริมสร้างระเบียบวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2018-10-19การศึกษาคู่วัฒนธรรมนำเยาวชนลาวก้าวสู่ความภาคภูมิ
2018-10-12ร้อยเรียงเรื่อวงราว บุคคล สถานที่สำคัญใน สปป. ลาว
2018-10-05สปป. ลาว : เส้นทางสู่โลกทัศน์ที่กว้างไกล
2018-09-28เยือนประเทศต่างๆ : เวียดนาม ตอนที่ 3
2018-09-21ยุวทูตออนแอร์ เยือนประเทศต่างๆ : เวียดนาม ตอนที่ 2