รายการสุภัททา ล่าบ้านหลวง

ยุวทูต On Air

โดยคุณ สุภัททา ล่าบ้านหลวง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของมูลนิธิยุวทูตความดี และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมด้าน CSR ของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2019-02-08สัมภาษณ์ ผอ. โรงเรียนเยือนอินเดีย
2019-01-25สัมภาษณ์คณะยุวทูตความดีเยือนคูเวต
2019-01-18การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปคูเวต
2018-12-28เหลียวหลังมองผ่านความสำเร็จในปี 2561
2018-12-21เปิดโลกกว้าง สานสัมพันธ์กับเยาวชนกัมพูชา
2018-12-14เปิดมุมมองใหม่ในกัมพูชา
2018-12-07ยุวทูตความดี สืบสานปณิธาน ตามคำสอนพ่อ
2018-11-30นักเรียนค่ายสร้างสรรค์วิชาชีพฯ แนะนำจังหวัด ตอนที่ 1
2018-11-23เส้นทางแห่งความรู้ สู่ภารกิจสำคัญ สานสัมพันธ์เยาวชนฟิลิปปินส์