รายการสุภัททา ล่าบ้านหลวง

ยุวทูต On Air

โดยคุณ สุภัททา ล่าบ้านหลวง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของมูลนิธิยุวทูตความดี และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมด้าน CSR ของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2019-12-06ยุวทูตความดีน้อมสักการะองค์ภูมินทร์ ตอนที่ 1
2019-11-29สัมภาษณ์ครูโรงเรียนบ้านเชิงดอยดอยสะเก็ดศึกษา จ.เชียงใหม่
2019-11-22สัมภาษณ์ ผอ. / ครู โรงเรียนบ้านเชิงดอยดอยสะเก็ดศึกษา จ.เชียงใหม่
2019-11-15สัมภาษณ์ ผอ. / ครู โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์
2019-11-08สัมภาษณ์ ผอ. / ครู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
2019-11-01สัมภาษณ์ ผอ. / ครู โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร
2019-10-25สัมภาษณ์ ผอ. / ครู โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จ.หนองบัวลำภู
2019-10-18สัมภาษณ์ ผอ. / ครู โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา จ.อุดรธานี
2019-10-11สัมภาษณ์ ผอ. / ครู โรงเรียนหนองคาย จ.หนองคาย