รายการสุภัททา ล่าบ้านหลวง

ยุวทูต On Air

โดยคุณ สุภัททา ล่าบ้านหลวง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของมูลนิธิยุวทูตความดี และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมด้าน CSR ของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2018-09-14ยุวทูตออนแอร์ เยือนประเทศต่างๆ (เวียดนาม ตอนที่ 1)
2018-09-07สัมภาษณ์นักเรียน (เยือนเมียนมา)
2018-08-31สัมภาษณ์ครู (เยือนเมียนมา)
2018-08-24คณะยุวทูตความดีเยือนเมียนมา
2018-08-17สัมภาษณ์คุณครู ค่ายศาสตร์ของพระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2018-08-10สัมภาษณ์นักเรียนค่ายฟื้นผืนป่า รักษาต้นน้ำ
2018-08-03สัมภาษณ์คุณครูค่ายฟื้นฝืนป่า รักษาต้นน้ำ 2
2018-07-27สัมภาษณ์คุณครูค่ายฟื้นผืนป่า รักษาต้นน้ำ 1
2018-07-20สัมภาษณ์คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลกวางตุ้ง 2