รายการสุภัททา ล่าบ้านหลวง

ยุวทูต On Air

โดยคุณ สุภัททา ล่าบ้านหลวง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของมูลนิธิยุวทูตความดี และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมด้าน CSR ของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2020-11-06ยุวทูตความดี โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร
2020-10-23เปิดประตูสู่โลกกว้าง : ท่องดินแดนอาทิตย์อุทัยกับนักการทูตคนเก่ง ตอนที่ 3
2020-10-16ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์
2020-10-09เปิดประตูสู่โลกกว้าง : ท่องดินแดนอาทิตย์อุทัยกับนักการทูตคนเก่ง (ตอนที่ 2)
2020-10-02เปิดประตูสุ่โลกกว้าง : ท่องดินแดนอาทิตย์อุทัยกับนักการทูตคนเก่ง (ตอนที่ 1)
2020-09-25เปิดประตูสู่โลกกว้าง : ท่องดินแดนภารตะกับนักการทูตคนเก่ง (ตอนที่ 2)
2020-09-18เปิดประตูสู่โลกกว้าง : ท่องดินแดนภารตะกับนักการทูตคนเก่ง (ตอนที่ 1)
2020-09-11ยุวทูตความดีวันนั้น นักการทูตวันนี้
2020-09-04บัวแก้วสัญจรที่โรงเรียนอนุบาลระยอง