รับฟังรายการสด
ทันโลกกีฬาทันโลกกีฬา
22:00-22:30 น.

รายการสุภัททา ล่าบ้านหลวง

ยุวทูต On Air

โดยคุณ สุภัททา ล่าบ้านหลวง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของมูลนิธิยุวทูตความดี และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมด้าน CSR ของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2019-04-12เชิญตามยุวทูตมารู้จัก : ชลบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นนทบุรี
2019-04-05เชิญตามยุวทูตฯ มารู้จัก : ราชบุรี สระแก้ว ตาก กาญจนบุรี
2019-03-29เชิญตามยุวทูตฯไปรู้จัก : อุดรธานี สกลนคร อุทัยธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย
2019-03-22เชิญตามยุวทูตฯ มารู้จัก : ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ ศรีสะเกษ หนองคาย อุบลราชธานี นครพนม
2019-03-15เชิญตามยุวทูตฯมารู้จัก : เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ ลำพูน
2019-03-08เชิญตามยุวทูตมารู้จัก : สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ตราด
2019-03-01เชิญตามยุวทูตมารู้จัก : ชลบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และ นนทบุรี
2019-02-22ยุวทูตความดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเยาวชนอินเดีย
2019-02-15สัมภาษณ์คุณครูเยือนอินเดีย