รายการ


หน้าต่างโลกกว้าง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2018-10-31เทศกาลเชงเม้งในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
2018-10-26วันสหประชาชาติ ตอนที่ 2
2018-10-24ชนพื้นเมืองในภูมิภาคอเมริกา และ แปซิฟิกใต้
2018-10-23หนังสือแนะนำของคนดังระดับโลก
2018-10-19วันสหประชาชาติ ตอนที่ 1
2018-10-17วันกาแฟโลก
2018-10-16Be The Next Generation 4
2018-10-12นานาสาระว่าด้วยสนามบิน
2018-10-11