รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2018-05-23สถาบันสมัยโซเนียน/ อนาคตของยานยนต์
2018-05-22เปิดประตูสู่เวียดนาม
2018-05-18cryptocurrency ตอนที่ 2
2018-05-17การเยือนไทยของประธานสมัชชาสหประชาชาติ
2018-05-16งานแฝดสยาม อิน-จัน คืนถิ่น
2018-05-11update เทรนการดำเนินงานของประเทศต่างๆ ในเรื่องcrypto currency
2018-05-10Geneva of Asia ตอนที่ 2 กระบวนการทางกฎหมาย
2018-05-08ภาวะสังคมสูงวัยในอาเซียน
2018-05-04สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค มกราคม - มีนาคม 2561 ตอนที่ 2