รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2017-11-24ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงไทย-ปากีสถาน
2017-11-23มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
2017-11-22รู้จักผู้นำหญิงใหม่ของนิวซีแลนด์/ มุมมองจากเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม APEC
2017-11-10สรุปประเด็นข่าวประจำวันฯ , การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานกรอบความร่วมมือเอเชีย
2017-11-09การประชุมที่ UNESCO และการประชุมอาเซียน - สหภาพยุโรป ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
2017-11-08การเดินทางเยือนเอเชียของประธานาธิบดีทรัมป์/ การประชุมเอเปค
2017-11-07สรุปผลการบรรยาย ISU Lecture ความมั่นคงทางไซเบอร์ Fintech
2017-11-03นายกรัฐมนตรีและรมว.กต. จะเดินทางเข้าร่วม กปช. ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 25 และกปช. สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31
2017-11-02