รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2017-06-29ผลการเลือกตั้งผู้พิพากษากฎหมายทะเล
2017-06-28กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้กับนักเรียน/ มาทำความรู้จักกับซิลิคอนวัลเลย์
2017-06-27การป้องกันจากการก่อการร้าย/เหตุร้าย
2017-06-23
2017-06-22
2017-06-21ไทย-สหรัฐฯ กับนักเรียนทุนด้านแผ่นดินไหว
2017-06-16ผู้สมัครของไทยได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้พิพากษาศาลกฏหมายระหว่างประเทศ
2017-06-14รู้จักปานามาผ่านอดีตนักเรียนไทยในปานามา
2017-06-13คู่มือการป้องกันการก่อการร้าย/ เหตุร้าย