รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2018-04-13บทบาทมหาอำนาจในระยะ 5-10 ปี ตอนที่ 3
2018-04-12การสมัครเป็นสมาชิกสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศของไทย
2018-04-11ความสัมพันธ์ TH-NZ/ การประชุม SOT TH-NZ ครั้งที่ 11
2018-04-10ทำความรู้จักนโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร์
2018-04-06บทบาทผู้นำของประเทศมหาอำนาจ ตอนที่ 2
2018-04-05แหล่งมรดกโลกของไทย ตอนที่ 2
2018-04-04การเยือนเมืองควีนทาวน์และเมืองดันเนดิน
2018-04-03คู่มือทูตตอบ สมัยสมเด็จพระนารายณ์
2018-03-30บทบาทผู้นำของประเทศมหาอำนาจ