รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2017-05-26ไทยและประเทศ CLMV ร่วมกันพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง
2017-05-25TPIF ครั้งที่ 4
2017-05-24การประชุม TPIF ครั้งที่ 4/ อัตราการว่างงานที่ต่ำในสหรัฐฯ
2017-05-23WannaCry และภัยคุกคามทางไซเบอร์อื่นๆ
2017-05-19ความคืบหน้าเสียงดังคล้ายระเบิดหน้าโรงละครแห่งชาติ/ การแถลงข่าวของ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
2017-05-17นวัตกรรมสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ/ รัฐบาลไทยมอบเงินช่วยเหลือเปรู
2017-05-16อาชญากรรมข้ามชาติกับเทคโนโลยีขั้นสูง
2017-05-09เฟสบุค และภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตอนที่ 2
2017-05-05รัฐวาติกันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเต็มรูปแบบกับเมียนมา