รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2017-03-28ตามคำขอ จิบชา...น่ารู้ ตอนที่ 7
2017-03-23International Day of Happiness
2017-03-22การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์
2017-03-21ตามคำขอ จิบชา...น่ารู้ ตอนที่ 6
2017-03-17อาเซียนเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพฯ , กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์แห่งอาหารริมทาง
2017-03-16สมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IORA) ดำเนินรายการโดยคุณพรสิริ สุปัญญา
2017-03-15ประธานาธิบดีสี เจิ้น ผิง มีกำหนดเยือนสหรัฐฯ/ เทคโนโลยี A2
2017-03-14ตามคำขอ จิบชา...น่ารู้ ตอนที่ 5 ดำเนินรายการโดยคุณจุลฉัตร กาญนโอฬารศิริ
2017-03-08ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามคำสั่งใหม่/ คนไทยกับรางวัลออสก้า