รายการพนม ทองประยูร


บัญชา ธิโกศรี


ชุติกาญจน์ คำจันทร์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พนม ทองประยูร, บัญชา ธิโกศรี, ชุติกาญจน์ คำจันทร์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2019-11-29ชาในประวัติศาสตร์โลก ตอนที่ 2
2019-11-22ชาในประวัติศาสตร์โลก ตอนที่ 1
2019-11-1570 ปี สาธารณรัฐประชาชนจีน ตอนที่ 2
2019-11-0870 ปีสาธารณรัฐประชาชนจีน ตอนที่ 1
2019-11-01รางวัลโนเบล ตอนที่ 3
2019-10-25รางวัลโนเบล ตอนที่ 2
2019-10-18รางวัลโนเบล ตอนที่ 1
2019-10-04อาหารในการต่างประเทศ ตอนที่ 3
2019-09-13อาหารในการต่างประเทศ ตอนที่ 2