รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2017-10-12การเข้าร่วมประชุมสมัชชา สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 72
2017-10-11ประสบการณ์การฝึกงานในแคลิฟอร์เนีย
2017-10-06ผลการเดินทางเยือนสหรัฐในด้านการค้า การลงทุน
2017-10-04การเรียนต่อในออสเตรเลีย
2017-10-03Anti Conspiracy Bill ของญี่ปุ่น ตอนที่ 2
2017-09-29การแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 6 คณะ , สกญ.เชี้ยงไฮ้ ร่วมกับกรมการค้าข้าว จัดงานเผยแพร่ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้เป็นที่รู้จักในนานาชาติ
2017-09-27กิจกรรมเผยแพร่ภาษาสเปน/ ประสบการณ์แลกเปลี่ยนในปานามา
2017-09-26Anti Conspiracy Bill ของญี่ปุ่น
2017-09-20การประชุม รมว.ต่างประเทศ ของ FEALAC ครั้งที่ 8/ แผ่นดินไหวในเม็กซิโก