รายการ


หน้าต่างโลกกว้าง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2018-10-19วันสหประชาชาติ ตอนที่ 1
2018-10-17วันกาแฟโลก
2018-10-16Be The Next Generation 4
2018-10-12นานาสาระว่าด้วยสนามบิน
2018-10-11
2018-10-05การเมืองเลื่องชื่อ ประเทศ มาซิโดเนีย
2018-10-02Be The Next Generation ตอนที่ 4
2018-09-28บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ตอนที่ 2
2018-09-27สัมภาษณ์ผู้แทนเยาวชนร่วมประชุม UNGA 73