รับฟังรายการสด
ยุวทูต On Airยุวทูต On Air
17:30-18:00 น.

รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2018-01-09ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
2018-01-05กระทรวงแรงงาน สั่งคุมเข้มป้ิองปรามการหลอกลวงคนหางาน
2018-01-04เกาะเจจู เกาหลีใต้
2018-01-03โครงการก้าวคนละก้าวใน L.A. / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย - นิวซีแลนด์
2018-01-02อวกาศส่วนนอก : โอกาส ความท้าทาย และบทบาทของไทย (2)
2017-12-29สรุปประเด็นประจำวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560
2017-12-28ผลการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ สมัยที่ 12
2017-12-27ประสบการณ์เข้าร่วมโครงการ AZSEC ที่เม็กซิโก
2017-12-26อวกาศส่วนนอก : ความท้าทาย โอกาสและบทบาทของไทย