รายการ


หน้าต่างโลกกว้าง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2019-01-23ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในภูมิภาคอเมริกา
2019-01-18ความเหงา
2019-01-16ความสัมพันธ์ไทย-บราซิล
2019-01-11ASEAN FM RETREAT
2019-01-1060 ปี ปฏิวัติคิวบา
2019-01-09รู้จักบราซิล
2019-01-04พุทธศาสนาในเนปาล
2019-01-012562 ประธานอาเซียน "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน"