รายการ


หน้าต่างโลกกว้าง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2019-12-27การยาตราทางน้ำ ตอนที่ 2
2019-12-20ขบวนยาตราทางน้ำ ตอนที่ 1
2019-12-19พัฒนาการดื่มกาแฟ
2019-12-17น้ำหอมจากทะเล “อำพันทะเล” หรือ “อ้วกวาฬ”
2019-12-13ชาในประวัติศาสตร์ ตอนที่ 4
2019-12-06ชาในประวัติศาสตร์โลก ตอนที่ 3
2019-11-29ชาในประวัติศาสตร์โลก ตอนที่ 2
2019-11-22ชาในประวัติศาสตร์โลก ตอนที่ 1
2019-11-1570 ปี สาธารณรัฐประชาชนจีน ตอนที่ 2