รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2018-10-02Be The Next Generation ตอนที่ 4
2018-09-28บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ตอนที่ 2
2018-09-27สัมภาษณ์ผู้แทนเยาวชนร่วมประชุม UNGA 73
2018-09-25การสมัครเป็นนักการทูต ต้องทำอย่างไร
2018-09-21บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ตอนที่ 1
2018-09-20การจัดงานประกาศความสำเร็จ ปรับลดพื้นที่ทุ่นระเบิด ในประเทศไทย
2018-09-07เมื่อยูโกสลาเวียล่มสลาย
2018-09-05วันชาติเม็กซิโก และ อเมริกากลาง
2018-09-04เบื้องหลังคลิปรับสมัครนักการทูตแรกเข้า