รายการ


หน้าต่างโลกกว้าง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2019-07-24สาระน่ารู้เกี่ยวกับป่าแอมะซอน
2019-07-23การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
2019-07-19สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
2019-07-10โครงการ Latin Link
2019-07-05ทำเนียบผู้นำ ตอนที่ 3
2019-06-28ทำเนียบผู้นำ ตอนที่ 2
2019-06-26บทบาทของไทยใน Pacific Island Forum
2019-06-25ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34
2019-06-21ทำเนียบผู้นำโลก ตอนที่ 1