รับฟังรายการสด
ยุวทูต On Airยุวทูต On Air
17:30-18:00 น.

รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2017-12-22ไทย-จีน ร่วมพิธีเริ่มการก่อสร้างโครงการความร่วมมือรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ - หนองคาย ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา
2017-12-20ประสบการณ์เข้าร่วมโครงการ AZSEC ที่เม็กซิโก (1)
2017-12-19ประเด็นการปลดปล่อยอาณานิคมและผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสีในเวที UN
2017-12-13ประสบการณ์การฝึกงานที่ สอท. ณ กรุงแคนเบอร์รา
2017-12-12ประสบการณ์การเข้าร่วมการประชุม UNGA 72 (3)
2017-12-08มิชลินสตาร์เกี่ยวอะไรกับยางรถมิชลิน / จีนใข้ถ่านหินแก้วิกฤตพลังงานชั่วคราว
2017-12-06การแต่งงานของคนเพศเดียวกันในออสเตรเลีย
2017-12-05ประสบการณ์เข้าร่วมการประชุม UNGA 72 (2)
2017-11-30มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ตอนที่ 2