รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2017-05-04นอร์เวย์กับบทบาทในสหประชาชาติ
2017-05-03100 วันแรกของทรัมป์/ การจัดกิจกรรม LMI ดำเนินรายการโดยคุณชุตินันท์ กลิ่นมาลัย และคุณวนรัตน์ จันทร์เพชร
2017-05-02เฟสบุค และภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตอนที่ 1
2017-04-25ประมวลสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค ม.ค.-มี.ค. 60 ตอนที่ 2
2017-04-21ญี่ปุ่น เล็งตัด GSP สินค้าเกษตรไทย 408 รายการ ในปี 2563
2017-04-20ผู้สมัครของไทยในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ
2017-04-19ออสเตรเลียเพิ่มความเข้มงวดในการขอ VISA/ โครงการส่งเสริมความร่วมมือ LM2 ดำเนินรายการโดยคุณวนรัตน์ จันทร์เพชร
2017-04-18ประมวลสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค ม.ค.-มี.ค. 60 ตอนที่ 1
2017-04-14ทรัมป์กับมุสลิม