รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2017-01-10ประมวลสถานการณ์ความมั่งคนในภูมิภาค ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณนภัส ดำขำ และคุณจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ
2017-01-04การเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2560/ เหตุการณ์แห่งปี 2559 ดำเนินรายการโดยคุณภาณุวิชญ์ เวชสัมพันธ์
2017-01-03ประมวลสถานการณ์ ความมั่นคงในภูมิภาค ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ และคุณนภัส ดำขำ
2016-12-30UNHCR ชื่นชมความก้าวหน้าของรัฐบาลไทยในการแก้ปัญหาเด็ก/ เยาวชนไรสัญชาติในประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2016-12-28เหตุแผ่นดินไหสที่ชิลี/ นายกฯญี่ปุ่นเดินทางไว้อาลัย ที่ เพิร์ลฮาร์เบอร์ ดำเนินรายการโดยคุณชุตินันท์ กลิ่นมาลัย และคุณภาณุวิชญ์ เวชสัมพันธ์
2016-12-27ประมวลสถานการณ์ ความมั่นคงในภูมิภาค ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ และคุณนภัส ดำขำ
2016-12-22
2016-12-21บุคคลแห่งปี 2016