รายการ


หน้าต่างโลกกว้าง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2018-11-13ต่างประเทศกับภาษีอาหาร
2018-11-09เรื่องเกี่ยวกับสหภาพยุโรป
2018-11-08Bohemian Rhapsody & Symphony
2018-11-07มรดกโลกในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
2018-11-06เหลือเวลารับโลกร้อนอีก 12 ปี
2018-11-01- 10 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเฮอริเคน - แมกมากับลาวา ต่างกันอย่างไร?
2018-10-31เทศกาลเชงเม้งในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
2018-10-26วันสหประชาชาติ ตอนที่ 2
2018-10-24ชนพื้นเมืองในภูมิภาคอเมริกา และ แปซิฟิกใต้