รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2017-09-14UNGA 72 Youth delegates ดำเนินรายการโดยคุณพรสิริ สุปัญญา
2017-09-12ภัยคุกคามทางไซเบอร์ใกล้ตัวเรา
2017-09-08นรม. ร่วมแถลงผลการประชุมร่วม นรม.และ รมต. อย่างไม่เป็นทางการ ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 3
2017-09-06การเยือนและหารือกับสถาบันอาชีวะในออสเตรเลีย/ การเรียนในออสเตรเลีย
2017-09-05ความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลี
2017-09-01นรม. พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมกลุ่ม BRICS กับประเทศเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา 4-5 กันยายน 2560
2017-08-30สรุปประเด็นข่าวประจำวัน , ครม. เห็นชอบในหลักการให้มีสมาร์ทวีซ่า
2017-08-29สถิติดิจิทัลกับเกร็ดความรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์