รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2018-03-29ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในฐานะมรดกโลก
2018-03-28เบื้องหลังการจัดงานของขวัญแห่งมิตรภาพ
2018-03-27รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ เยือนไทย/ คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเยือนไทย/ กิจกรรมสถานทูต
2018-03-22วันข้าราชการพลเรือน
2018-03-21ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย/ การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-ออสเตรเลีย
2018-03-20ASEAN - Australia Special Summit/ ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม ACMECS
2018-03-15การประชุมคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2561
2018-03-14รู้จักเม็กซิโก/ งานนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ
2018-03-13กิจกรรม MFA CEO Forum ครั้งที่ 13 / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเบลเยี่ยม