รายการ


หน้าต่างโลกกว้าง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2018-11-2210 ปี พ.ร.บ. ภาพยนตร์
2018-11-21ดนตรีคลาสสิคกับสงครามเย็น
2018-11-20การเป็นประธาน ASEAN ของไทย ปี 2562
2018-11-16อียู ยูโร และเช็งเก็น ตอนที่ 2
2018-11-14อุตสาหกรรมบันเทิงในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
2018-11-13ต่างประเทศกับภาษีอาหาร
2018-11-09เรื่องเกี่ยวกับสหภาพยุโรป
2018-11-08Bohemian Rhapsody & Symphony
2018-11-07มรดกโลกในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้