รายการ


หน้าต่างโลกกว้าง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2019-01-30ความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
2019-01-29ASEAN FM retreat
2019-01-24พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ในปี 2019
2019-01-23ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในภูมิภาคอเมริกา
2019-01-18ความเหงา
2019-01-16ความสัมพันธ์ไทย-บราซิล
2019-01-11ASEAN FM RETREAT
2019-01-1060 ปี ปฏิวัติคิวบา
2019-01-09รู้จักบราซิล