รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2018-02-28นายกนิวซีแลนด์ตั้งครรภ์/ เพลงชาติแคนาดา และความเท่าเทียมกันทางเพศ
2018-02-27ไทยเตรียมประกาศ IUU Free Thailand/ การแก้ไขปัญหา IUU
2018-02-23Review สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค ต.ค. - ธ.ค. 60
2018-02-15การประกาศสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ
2018-02-14การจัดงาน Online Mentoring/ ประเทศเม็กซิโก
2018-02-13การเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ UK และอิตาลี
2018-02-09โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ครั้งที่ 6
2018-02-08เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและมรดกโลก
2018-02-07รู้จักเม็กซิโก