รายการ


หน้าต่างโลกกว้าง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2018-05-31การประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม้ได้ ครั้งที่ 17
2018-05-30ความร่วมมือ ด้านการศึกษาในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
2018-05-25cryptocurrency ตอนที่ 3 และภัยคุกคามทางไซเบอร์
2018-05-23สถาบันสมัยโซเนียน/ อนาคตของยานยนต์
2018-05-22เปิดประตูสู่เวียดนาม
2018-05-18cryptocurrency ตอนที่ 2
2018-05-17การเยือนไทยของประธานสมัชชาสหประชาชาติ
2018-05-16งานแฝดสยาม อิน-จัน คืนถิ่น
2018-05-11update เทรนการดำเนินงานของประเทศต่างๆ ในเรื่องcrypto currency