รายการพนม ทองประยูร


บัญชา ธิโกศรี


ชุติกาญจน์ คำจันทร์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พนม ทองประยูร, บัญชา ธิโกศรี, ชุติกาญจน์ คำจันทร์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2019-06-19ความสัมพันธ์ไทยถึงนาอูรู อานูอาตู ตูมาลู และ นีอูเอ
2019-06-18นับถอยหลังการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34
2019-06-14กำเนิดตลาดหลักทรัพย์
2019-06-13Dride Month 2019
2019-06-12การประชุม FEALAG ในสาธารณรัฐโดมินิกัน
2019-06-11เมื่อประเทศต่างๆสนใจการรีไซเคิล
2019-06-07การพิมพ์ธนบัตร ตอนที่ 2
2019-06-04สุดยิดอาหารในอนาคตและประสบการณ์อาหารที่เอธิโอเปีย
2019-05-30ศิลปะเพื่อสิทธิมนุษยชน